Syndyk masy upadłości Piotra Pawlikowskiego sprzeda działkę na jeziorem w Gorzewie

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych wchodzących w skład masy upadłości Piotra Tadeusza Pawlikowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki:  prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nr. ewidencyjny 327/15) o…

Syndyk masy upadłości Teresy Kalinowskiej sprzeda mieszkanie w Płocku

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Teresy Kalinowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki prawa własności lokalu mieszkalnego nr 22 o powierzchni 41,90 m2 położonego…

Syndyk masy upadłości Adriana Pająka sprzeda nieruchomość z domkiem letniskowym położoną w miejscowości Janów – Ruszki, gm. Młodzieszyn

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych wchodzących w skład masy upadłości Adriana Pająka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki: – prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej drewnianym domkiem letniskowym (nr działki…