Kategoria syndyk-sprzeda

Syndyk masy upadłości Marleny Przybyszewskiej sprzeda niezabudowaną nieruchomość położoną w Płocku – Tokarach

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Marleny Przybyszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4635…

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Nowickiego sprzeda nieruchomość gruntową położoną w Pieryszewie, gm. Szczawin Kościelny

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Krzysztofa Nowickiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej o…

Syndyk masy upadłości Tomasza Ciółkowskiego sprzeda zabudowaną nieruchomość położoną w Płocku – Borowiczkach

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Tomasza Ciółkowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 2134/2) o powierzchni…