Kategoria syndyk-sprzeda

Syndyk masy upadłości Magdaleny Misior sprzeda udział w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pomorze, gmina Opinogóra Górna

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Magdaleny Misior – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/8 w prawie własności zabudowanej…

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Bedyka sprzeda udział w zabudowanej nieruchomości Gruntowej położonej w miejscowości Nowe Wymyśle, gmina Gąbin

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Krzysztofa Bedyka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie własności zabudowanej działki…

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Lipnickiej sprzeda udział w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ulicy Modzelewskiego

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Małgorzaty Lipnickiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ¼ w prawie własności…

Syndyk masy upadłości Izabeli Lasockiej sprzeda udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Płocku przy ulicy Tysiąclecia

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład masy upadłości Izabeli Lasockiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do…

Syndyk masy upadłości Alicji Zaworskiej sprzeda udział w zabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w miejscowości Mała Wieś, powiat płocki

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Alicji Zaworskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ¼ w prawie własności zabudowanej…

Syndyk masy upadłości Wiesława Więckowskiego sprzeda udział w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybno, gmina Gostynin

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Wiesława Więckowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności zabudowanej…