Kategoria syndyk-sprzeda

Syndyk masy upadłości Jolanty Andraszewskiej sprzeda udział w nieruchomości położonej w miejscowości Stary Łajszczew, gmina Puszcza Mariańska

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Jolanty Marii Andraszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej…