Syndyk masy upadłości Jerzego Kwiatkowskiego sprzeda zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Gołymin – Ośrodek

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Jerzego Kwiatkowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1298,00 m2 (działka…

Syndyk masy upadłości Adriana Pająka sprzeda nieruchomość z domkiem letniskowym położoną w miejscowości Janów – Ruszki, gm. Młodzieszyn

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych wchodzących w skład masy upadłości Adriana Pająka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki: – prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej drewnianym domkiem letniskowym (nr działki…

Syndyk masy upadłości Anny Kuźniewskiej sprzeda zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Młotkowo – Wieś, gm. Zawidz

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Anny Kuźniewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr: 58; 73; 83;…