Radca Prawny/Syndyk

Anna i Piotr Kubera

Skontaktuj się z nami

O nas

Kancelarie świadczą kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz podmiotów instytucjonalnych dążąc do zapewnienia Klientom usług prawnych na najwyższym poziomie.

Zawsze kierujemy się interesem Klienta i w ramach obowiązującego porządku prawnego zapewniamy rozwiązania prawne najbardziej dostosowane do Jego potrzeb. Każda sprawa rozpatrywana jest w sposób wszechstronny i kompleksowy co pozwala na osiągniecie satysfakcjonujących naszych Klientów efektów. Doświadczenia zdobyte w dotychczasowej działalności czynią Kancelarie godnymi zaufania partnerami.

W ramach świadczonej pomocy prawnej udzielamy porad i konsultacji prawnych, sporządzamy opinie prawne i występujemy przed sądami i urzędami oraz zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców.

Gwarantujemy Klientom dogodne terminy spotkań i wysoką jakość usług zapewniając jednocześnie niewygórowane ceny świadczonych usług.

Podstawową dziedziną, w której się specjalizujemy jest prawo upadłościowe oraz restrukturyzacyjne.

Nasz zespół

Anna Kubera

Radca prawny oraz licencjonowany syndyk masy upadłości, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia prawnicze ukończyła w 1995 r. a w 1997 r. w apelacji krakowskiej aplikację sędziowską.

Piotr Kubera

Licencjonowany syndyk masy upadłości, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia prawnicze ukończył w 1999 r. W roku 2009 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Licencjonowany syndyk masy upadłości.

Syndyk masy upadłości

Usługi

Kancelaria świadczy usługi doradcze z takich dziedzin prawa jak: prawo handlowe, w tym prawo spółek, prawo pracy, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo upadłościowe i naprawcze poprzez m.in.:

  • bieżącą kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach indywidualnych,
  • występowanie przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów i dokumentów wewnętrznych przedsiębiorców,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych oraz urzędowych.
  • pisanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckich, porady prawne w tym zakresie

Kontakt

Telefon

Biuro
(24) 235 63 41

Anna Kubera
504 051 332

Piotr Kubera
602 415 326

Korespondencja

ul. Lipowa 14
09-408 Płock

Biuro

Plac Dąbrowskiego 7

09-402 Płock