Zespół

Syndyk płockAnna Kubera – radca prawny oraz licencjonowany syndyk masy upadłości, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia prawnicze ukończyła w 1995 r. W 1997 r. w apelacji krakowskiej ukończyła aplikację sędziowską.

W latach 1997 – 2003 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie kolejno w Departamencie Zastępstwa Procesowego, Departamencie Nadzoru i Prywatyzacji oraz w Departamencie Instytucji Finansowych.

W 1999 r. złożyła egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Członek Rad Nadzorczych Bytomskich Zakładów Urządzeń Technicznych BZUT Sp. z o.o. w Bytomiu, Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Transportowego PPT Sp. z o.o. w Kielcach, Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. w Alwerni, Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o. w Radomiu.

Likwidator Zakładów Mechanizacji Budownictwa ZMB ZREMB S.A. w Warszawie.

Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych pod numerem WA-P 254.

Od 2011 r. pierwszy w Płocku licencjonowany syndyk. Prowadzi bądź prowadziła postępowania upadłościowe m.in. Spółki TX Eastern Europe Sp. z o.o. w Warszawie, Zbigniewa Papierowskiego Polonia Serwis w Sochaczewie, Spółki SŁAWPOL Fabryka Frontów Iwona i Sławomir Przybyłowscy sp. j. w Ciechanowie, Spółka CV-LINE Sp. z o.o. w Warszawie, Spółka Trax Racing Sp. z o.o. w Warszawie, Spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Płońsku, Spółki Polpetro S.A. w Płocku, Spółki EXPAP Sp. z o.o. w Piasecznie.

 

Porady prawne PłockPiotr Kubera – licencjonowany syndyk masy upadłości, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia prawnicze ukończył w 1999 r. W roku 2009 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Finansami i Marketingu.

Od roku 2000 do 2002 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Zastępstwa Procesowego. W latach 2002 – 20010 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. polityki społecznej.

W 2008 r. delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Wisła Płock S.A. Wiceprezes Zarządu Spółki TIIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do grudnia 2013 r., obecnie Wiceprezes Zarządu Spółki GZMP Incaso Sp. z o.o. w Gdyni.

W 2000 r. złożył przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Członek Rady Nadzorczej Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sochaczewie, Spółki SPR Wisła Płock S.A. w Płocku, Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku, Spółki Wisła Płock S.A., Spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Płocku, Spółki Biuro Techniki Komunalnej BETEK Sp. z o.o. w Płocku, Spółki Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w Katowicach, Spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A. w Warszawie, Spółki Stocznia Gdańska S.A. w upadłości w Gdańsku.

Od 2014 r. licencjonowany syndyk masy upadłości.