Usługi

prawnik płockKancelaria świadczy usługi doradcze z takich dziedzin prawa jak: prawo handlowe, w tym prawo spółek, prawo pracy, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo upadłościowe i naprawcze poprzez m.in.:

  • bieżącą kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach indywidualnych,
  • występowanie przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów i dokumentów wewnętrznych przedsiębiorców,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych oraz urzędowych.
  • pisanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckich, porady prawne w tym zakresie